'bring down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring down
tłumaczenie:obalić
przykład:The present acute crisis in economy may bring the government down.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring about, bring sb around/round, bring back, bring together, bring up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: