'bring together' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring together
tłumaczenie:pogodzić/ polepszyć stosunki
przykład:The disaster brought the local community together.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring about, bring sb around/round, bring back, bring down, bring up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: