'bring up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring up
tłumaczenie:wychować
przykład:She was brought up to respect other people.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring about, bring sb around/round, bring back, bring down, bring together

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: