'brush up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:brush up
tłumaczenie:podszlifować, odświeżyć (umiejętności)
przykład:He went to France to brush up on his French before the exam.

inne phrasal verbs ze słowem brush: brush aside

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: