'bump into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bump into
tłumaczenie:spotkać, 'wpaść' na kogoś
przykład:I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: