'button up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:button up
tłumaczenie:zapiąć guziki
przykład:Button up Billy, will you? It's quite cold today.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: