'calm down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:calm down
tłumaczenie:uspokoić się
przykład:They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: