'carry on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:carry on
tłumaczenie:kontynuować
przykład:The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation.

inne phrasal verbs ze słowem carry: carry out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: