'catch up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:catch up
tłumaczenie:dogonić, dorównać
przykład:You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: