'cheer up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cheer up
tłumaczenie:rozchmurzyć się, poweseleć
przykład:She went to the hairdresser to cheer herself up after the test.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: