'chew sth over' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:chew sth over
tłumaczenie:rozgryźć coś, 'przeżuć'
przykład:OK. There is no need to hurry - you can just chew it over and give the answer next week.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: