'chip in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:chip in
tłumaczenie:zrzucić się
przykład:We all chipped in for our parents' present.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: