'come down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come down
tłumaczenie:spaść
przykład:This shelf is overloaded! It may come down any minute!

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: