'come down on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come down on
tłumaczenie:ostro coś krytykować/ 'zjechać'
przykład:The press came down on his new play.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: