'come down with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come down with
tłumaczenie:zachorować
przykład:He came down with flu and had to stay in bed.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: