'wind down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:wind down
tłumaczenie:rozluźnić się, zrelaksować
przykład:I like to wind down watching movies with my friends.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: