'come out with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come out with
tłumaczenie:wyskakiwać z czymś
przykład:She came out with her accusations quite unexpectedly.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come down with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: