'count on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:count on
tłumaczenie:liczyć na kogoś
przykład:You can always count on Jim in situation like this.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: