'cross out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cross out
tłumaczenie:skreślić, wykreślić
przykład:Your essay is too long - cross some sentences out.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: