'cut down on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cut down on
tłumaczenie:ograniczyć coś
przykład:I try to cut down on sweets and coffee.

inne phrasal verbs ze słowem cut: cut down, cut in, cut in, cut off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: