'cut down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cut down
tłumaczenie:ograniczyć, skrócić
przykład:I think you should cut down hours you spend in front of computer screen.

inne phrasal verbs ze słowem cut: cut down on, cut in, cut in, cut off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: