'cut in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cut in
tłumaczenie:wtrącić się, przerwać
przykład:She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.

inne phrasal verbs ze słowem cut: cut down on, cut down, cut in, cut off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: