'cut off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:cut off
tłumaczenie:odciąć
przykład:Electricity has been cut off for the whole week.

inne phrasal verbs ze słowem cut: cut down on, cut down, cut in, cut in

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: