'deal with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:deal with
tłumaczenie:zajmować się, radzić sobie z czymś
przykład:Do you think you can deal with this sort of problem?
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: