'decide on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:decide on
tłumaczenie:zdecydować się na coś
przykład:We have decided on holiday in Spain.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: