'delve into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:delve into
tłumaczenie:zagłębiać się
przykład:I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: