'deprive of' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:deprive of
tłumaczenie:pozbawić czegoś
przykład:Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: