'devote to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:devote to
tłumaczenie:poświęcać się
przykład:She devoted all her life to fighting for human rights.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: