'do up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:do up
tłumaczenie:zapiąć, zasunąć
przykład:Could you help me do up my dress?

inne phrasal verbs ze słowem do: do away with sth, do without

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: