'drag away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:drag away
tłumaczenie:odwlec, odciągnąć
przykład:Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: