'fade away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fade away
tłumaczenie:zanikać
przykład:The ink writing has faded away and now it is barely visible.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: