'fall behind' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fall behind
tłumaczenie:zostawać z tyłu
przykład:The horse started the race quite promising but then fell behind on the last bend. Tom has fallen behind in his English recently.

inne phrasal verbs ze słowem fall: fall apart, fall for sb/sth, fall out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: