'fall out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fall out
tłumaczenie:pokłócić się (i zerwać znajomość)
przykład:I haven't seen him since we fell out last week. And I don't think I want to...

inne phrasal verbs ze słowem fall: fall apart, fall for sb/sth, fall behind

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: