'feel for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:feel for
tłumaczenie:współczuć
przykład:We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: