'focus on/upon' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:focus on/upon
tłumaczenie:koncentrować się
przykład:His research focuses on developing new information technologies.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: