'fold up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:fold up
tłumaczenie:składać
przykład:You can fold the map up - I know where we are.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: