'frolic about/around' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:frolic about/around
tłumaczenie:wygłupiać się, bawić
przykład:He loves frolicking around with his dog.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: