'hang out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hang out
tłumaczenie:spędzać czas
przykład:In summer a lot of young people hang out here.

inne phrasal verbs ze słowem hang: hang on, hang on, hang up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: