'heat up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:heat up
tłumaczenie:podgrzać
przykład:His rude answer heated up the discussion.

inne phrasal verbs ze słowem heat: heat up

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: