'hold up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hold up
tłumaczenie:opóźniać
przykład:The flight to London was held up due to bad weather conditions.

inne phrasal verbs ze słowem hold: hold back, hold on

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: