'hook up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hook up
tłumaczenie:podłączyć
przykład:Have you hooked up to the Internet yet?
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: