'hush up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:hush up
tłumaczenie:wyciszyć (sprawę, aferę)
przykład:The government will do anything to hush it up as one of the ministers was involved in the case.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: