'lay off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:lay off
tłumaczenie:zwalniać
przykład:Many people working in this factory were laid off without previous notice.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: