'look down on sb' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look down on sb
tłumaczenie:pogardzać, parzeć z góry
przykład:She looks down on people of lower financial status than hers.

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: