'look for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:look for
tłumaczenie:szukać
przykład:I'm looking for a room to rent. Do you know of any in this area?

inne phrasal verbs ze słowem look: look after, look around, look at, look back, look forward to, look into, look out, look out for, look through, look up, look down on sb

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: