'loom up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:loom up
tłumaczenie:wyłaniać się, majaczyć
przykład:The castle's gloomy silhouette loomed up in the horizon.

inne phrasal verbs ze słowem loom: loom ahead

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: