'make out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make out
tłumaczenie:zrozumieć, dostrzec, dosłyszeć
przykład:I know this song but they sing so fast that I have never managed to make the words out.

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make of, make up, make it up to sb, make up, make up for

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: