'make up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make up
tłumaczenie:wymyśleć
przykład:I wouldn't believe her! I bet she has made the story up!

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make of, make up, make it up to sb, make out, make up for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: