'make up for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:make up for
tłumaczenie:nadrabiać, rekompensować
przykład:She spends so much probably making up for the years when she was penniless.

inne phrasal verbs ze słowem make: make for, make of, make up, make it up to sb, make out, make up

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: