'match up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:match up
tłumaczenie:pasować, zgadzać się
przykład:They will have to be interrogated once again as their stories proved not to match up.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: